FAQ4: welke manier?

Op welke manier kan het werken met paarden een aanvulling zijn op mijn reguliere werk als coach/trainer

Niet alleen is het paard gericht op het (onbewuste) gedrag van één individu, ook reageert hij op het systeem dat hij/zij met zich meedraagt en op de interactie tussen mensen. Van nature is het paard niet gericht op het individu maar op de hele kudde, dus de interactie tussen de verschillende individuen in een gezamenlijk systeem.

We onderscheiden 3 niveau’s van coaching en training:

op gedragsniveau; het paard reageert op het gedrag en handelen van de deelnemer en de deelnemer krijgt inzicht in hoe hij/zij op een ander overkomt.

op intra-psychisch niveau; het paard richt zich op het gevoelsniveau, de innerlijke toestand van de deelnemer.

op systemisch niveau; het paard kan iets of iemand representeren uit het systeem van de deelnemer(s). Door met een opstelling te werken kan inzicht verkregen worden in de dynamiek binnen het systeem van de deelnemer of organisatie. Een paard voelt blijkbaar feilloos aan waar in het systeem iets ontbreekt of iets nodig is.

Reacties zijn gesloten.