FAQ —

Akkerscoaching-06tFAQ1:
Aan welke ontwikkelvragen kan ik denken bij personal coaching en teamontwikkeling met paarden?
Het paard is bij uitstek geschikt voor coaching en trainingen op het gebied van:
• Leiderschapsstijlen en kwaliteiten
• Effectief communiceren
• Versterken van persoonlijke kracht; ontdekken van eigen kracht
• Leren stellen of juist verleggen van grenzen
• Bewust worden van eigen gedrag en non-verbale communicatie
• Ontwikkelvragen in een systemische context
• Samenwerken en teambuilding

Akkerscoaching-05tFAQ 2:
Waarom is een paard geschikt voor coaching en training?
Paarden zijn erg sensibel en reageren eerlijk en direct.
Ze leven in het hier een nu en zijn gevoelig voor onze (onbewuste) intenties.
Bovendien geven ze haarscherp aan of ze je leiderschap accepteren.
In de natuur is een paard een prooidier dat kan overleven door signalen van buitenaf te kunnen aanvoelen en door samen te werken in de kudde.
Als er gevaar dreigt, bijvoorbeeld een naderende groep wolven, is het van belang dit tijdig op te merken en als kudde snel en als geheel te reageren.
De primaire reactie van paarden is vluchten.
Binnen de groep heb je daarom verschillende posities en taken, met de drijvende hengst en de leidende merrie als dominante krachten.
De dieren in de kudde zijn continu gericht op signalen van elkaar en van buitenaf.
Er is een strikte rangorde, omdat dit het meest veilig is voor de groep.
In de relatie met mensen zoekt een paard ook naar de ordening zoals deze in een kudde paarden voorkomt.
Het paard zoekt leiderschap want dat verhoogt zijn overlevingskansen.
Als het ware scant het paard bij de mens direct of het een leider van de kudde is.
Hij let daarbij op de lichaamstaal.
Elk gebaar hoe klein ook geeft informatie aan het paard.
Tegenstrijdig gedrag of onduidelijkheid van de leider houdt voor het paard onveiligheid.

Akkerscoaching-01tFAQ3:
Wat doet een coach bij het coachen en trainen met paard als spiegel?
De paardencoach herkent het paardengedrag en ondertitelt als het ware wat hij of zij waarneemt. Door de reactie van het paard komen thema’s en inzichten scherp aan het licht en worden door de cliënt doorgaans heel direct en intens ervaren.
Een voorbeeld:
Bij een persoon die diep van binnen moeite heeft met het aangeven van zijn grenzen, kan het paard reageren door letterlijk steeds de persoonlijke ruimte van de persoon in te stappen om duidelijkheid te krijgen over de grenzen tussen mens en paard. Op het moment dat de coachee vervolgens duidelijk zijn/haar grenzen bewaakt, zie je letterlijk de afstand tussen paard en coachee groter worden. De coachee ervaart hoe het voelt om grenzen te stellen.

Akkerscoaching-04tFAQ4:
Op welke manier kan het werken met paarden een aanvulling zijn op mijn reguliere werk als coach/trainer
Niet alleen is het paard gericht op het (onbewuste) gedrag van één individu, ook reageert hij op het systeem dat hij/zij met zich meedraagt en op de interactie tussen mensen.

Van nature is het paard niet gericht op het individu maar op de hele kudde, dus de interactie tussen de verschillende individuen in een gezamenlijk systeem.

We onderscheiden 3 niveau’s van coaching en training:
● op gedragsniveau; het paard reageert op het gedrag en handelen van de deelnemer en de deelnemer krijgt inzicht in hoe hij/zij op een ander overkomt.

● op intra-psychisch niveau; het paard richt zich op het gevoelsniveau, de innerlijke toestand van de deelnemer.

● op systemisch niveau; het paard kan iets of iemand representeren uit het systeem van de deelnemer(s). Door met een opstelling te werken kan inzicht verkregen worden in de dynamiek binnen het systeem van de deelnemer of organisatie. Een paard voelt blijkbaar feilloos aan waar in het systeem iets ontbreekt of iets nodig is.
Deze drie vormen kunnen naast elkaar bestaan, ze geven elk een ander perspectief op een coachingsvraag.

Reacties zijn gesloten.